Verbeterde dienstverlening

Pouw Banden werkt met de nieuwste apparatuur en een hecht team van specialisten. We bouwen aan een vertrouwensband met onze opdrachtgevers, we willen weten wat hun wensen zijn en vooral wat zij niet willen. Voor veel opdrachtgevers zijn ruime openingstijden van zes tot zes en onze pechservice een voordeel.

Bij calamiteiten zijn wij 24 uur per dag bereikbaar en komen direct in actie. Door de grote voorraad banden grijpen we zelden mis. Hoe dan ook, het probleem van klanten wordt opgelost zodat stilstand tot een minimum beperkt blijft. Zeker bij speciale voertuigen telt immers elke minuut. Daarom bereiden we onze pechservice uit met een nieuwe servicetruck die ingezet kan worden voor bandenwissel op locatie en ook pechservice kan uitvoeren langs de weg.

 

Disclaimer

De website van Pouw Banden wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij Pouw Banden streeft naar correcte en actuele informatie. Pouw Banden kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. Pouw Banden aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor opgetreden onjuistheden als gevolg van internetgebruik. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert Pouw Banden u daarover met haar contact op te nemen. Pouw Banden aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.

  • Pouw Banden Instagram
  • Facebook Pouw Banden
  • LinkedIn Pouw Banden